Váš pozemok – naša starosť.

Potrebujete predať, kúpiť, darovať pozemok? Chcete stavať a potrebujete geometrický plán, polohopis alebo vytýčiť hranice, osadiť stavu? Chcete mať prehľad o svojich nehnuteľnostiach na jednom mieste mať prehľad a podrobné informácie o nich? Ste tu na správnom mieste.

Geometrické plány

Zabezpečujeme všetky druhy geometrických plánov.

Vytýčenie stavieb

Vytýčením stavby Vám prenesieme umiestnenie stavby z projektu na Váš pozemok.

Vytýčenie hraníc pozemkov

Vytýčenie hraníc pozemku je geodetický úkon, ktorým sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku.

neustále vzdelávanie

Najnovšie riešenia

spokojný zákazníci

neustály progres

Novodobý dizajn

neustála podpora

Tu nás nájdete: